Med vår sång sprider vi glädje, hopp och kraft!

Vi är Sveriges enda hbtqi-gospelkör och finns i Stockholm. Rainbow Gospel är en musikalisk och social plattform för att i kyrkliga och andra sammanhang agera över gränserna mellan homo-, bi-, heterosexuella, transpersoner och cispersoner. Vi verkar för en större öppenhet och förståelse för det fruktbara och sköna i olikheter. 

Foto av: David Lagerlöf/Civil Rights Defenders