Om oss

Kören Rainbow Gospel grundades 2001 under verksamheten vid Regnbågsmässan i Gustav Vasa kyrka. Efter några år gick Rainbow Gospel vidare som en fristående ideell förening, musikaliskt ledd av Sabina Lilja och Johanna Börjeson. Rainbow Gospel fungerar som en musikalisk och social plattform för att, i kyrkliga och andra sammanhang, verka för öppenhet och förståelse för olikheter mellan homo-, bi-, hetero-, trans- och cispersoner. I musiken verkar Rainbow Gospel för att sprida glädje, hopp och kraft genom sång, samtidigt som vi vill verka för en större öppenhet och förståelse för det fruktbara och sköna i olikheter. Rainbow Gospel sjunger vid egna konserter och tillsammans med andra körer och har även medverkat i gudstjänster, bröllop, tv-program och skivinspelningar. 


Rainbow Gospels styrelse

Rainbow Gospel är en ideell förening där körmedlemmarna är medlemmar. Varje år på årsmötet väljs en styrelse som har i uppgift att förvalta körens kassa och se till att allt i kören flyter på mellan årsmötena. 

Du kontaktar styrelsen enklast genom att mejla kontakt@rainbowgospel.se